ขอถวายพระสิริ

  D          A              G               D      
  ขอถวายพระสิริ  แด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์  
   Bm      F#m     Em   Asus  A
  ผู้สมควรแก่การสรรเสริญ
  D        A                   G               D         
  ขอโมทนาพระคุณ  แด่พระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุด  
  Bm       A   D
  เราพร้อมใจนมัสการ

  *
    Bm         F#m              G          D
  แด่พระเจ้า  ผู้ทรงพระสิริ  เต็มไปด้วยสง่าราศี
     Bm              F#m                C             A
  แด่พระเจ้า  ด้วยเพลงสดุดี  เพลงสรรเสริญยกชูพระนาม
     Bm         F#m                    G              D
  แด่พระเจ้า  เราชื่นชมยินดี  เพราะพระองค์ประทานชีวี
      Em            A                      D     Bm
  เราเปรมปรีดิ์ในพระสิริ  องค์ผู้ทรงพระชนม์
      Em            A                 D
  เราเปรมปรีดิ์ในพระสิริ  ตลอดนิจนิรันดร์

  **
  Bb                    C      Asus     A          Bb      C             D
  ขอพระเกียรติ  พระสิริ  และคำสรรเสริญ  จงมีแด่พระเจ้า  นิจนิรันดร์