นมัสการเปิดฟ้าสวรรค์

  พิษณุ ไทรงาม
  G       D     C 
  เรานมัสการเปิดฟ้าสวรรค์
  G      C        Dsus  D 
  ได้พบพระพักตร์ ได้สัมผัสพระองค์
  C         G 
  ขอการเจิมสดใหม่
  B7      Em 
  ได้เทลงมาในคริสตจักร 
  F          Dsus  D 
  จุดไฟการฟื้นฟูทั่วแผ่นดินไทย
        
     G            Bm7
  โปรดเทลงมา โปรดเทลงมา 
      C
  การเจิมอันสดใหม่ 
      G        Bm7
  ให้เราเต็มล้น ให้เราเต็มล้น
      F      D
  ด้วยฤทธิ์พระวิญญาณ
     G         Bm7
  โปรดเทลงมา โปรดเทลงมา
          C 
  พระพรอันสดใหม่ 
    Am     G 
  เราจะเป็นถุงหนังใหม่
  Am7     D         G
  รับใช้อย่างเกิดผลเพื่อองค์พระเจ้า